Parochieblad

De Martinus Mantel ook genoemd De Mantel.

Door computerstoring verschijnt De Mantel op papier een week later rond 31 oktober.

Nu alvast veel plezier bij het lezen toegewenst !

Martinus mantel

Lees nu de mantel online ! Open de mantel op een volledig scherm.

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.


Kopij

Heeft u kopij voor de nieuwe mantel dan kunt u dit aanleveren bij voorkeur via e-mail: secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl wanneer hiervoor geen mogelijkheid is, dan geschreven of getypt inleveren op het parochie-secretariaat. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk 7 dagen voor de verschijningsdatum.