Parochieblad

De Martinus Mantel ook genoemd De Mantel.

Nu alvast veel plezier bij het lezen toegewenst !

Martinus mantel

Lees nu de mantel online ! Open de mantel op een volledig scherm.

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

Kopij

Heeft u kopij voor de nieuwe Mantel dan kunt u dit aanleveren via E-mail: secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl of geschreven of getypt inleveren bij het parochie-secretariaat.    Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk 7 dagen voor de verschijningsdatum.