Contact

Pastoor

Pater J. van Dril osa
Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik, 0227-541301 / 06-24763059, jvandril@zonnet.nl

Deken

Deken Dr. S. (Samuel) G. R. Marcantognini, 
Pastoor Nuijenstraat 3A, 1689 GM Zwaag,  0229 216 749.

Pastorie

Pastorie St. Martinuskerk, Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik, 0227-541301
Bankrekening NL32 RABO 0132498472 t.n.v. R.K. parochie H. Martinus
Restauratiefonds NL72 RABO 0333013824 t.n.v. Restauratiefonds Martinuskerk

Parochiesecretariaat

Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik, 0227-541301, secretariaat@martinuskerk medemblik.nl. Ingang naast de pastorie, geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Parochieraad

Voorzitter: Pater Jan van Dril, Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik,  06-24763059
Secretaris: mw. Erna van der Lee, Randmeer 1, 1671 RP Medemblik, 06-44332860
Penningmeester: Jack Hoogendijk, Vlietsingel 18, 1671 MZ Medemblik, 06-55884671
Lid: Roel Beekman, Walakker 15, 1674 ME Opperdoes,  06-54337120
Lid: Arnold Entius, Vlietsingel 30, 1671 MZ Medemblik,  06-27923950

Redactie parochieblad "Martinus Mantel"

Emiel Bodewes,  0227-541820
Secretariaat ,  0227-541301
secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl

RK Begrafenis-/crematie vereniging

Bij overlijden kunt u contact opnemen met "De Eendracht", mw. Ellen Groot en mw. Gerda Bekema, 06-53563535, www.eendrachtmedemblik.nl