Live

Zie onder 'Vieringen' voor de tijden van de Live uitzending vanuit
de H. Martinuskerk: Parochie Sint Titus Brandsma.

Er is momenteel geen uitzending.

Lezingen : www.tiltenberg.org/missaal
Collecte : NL32 RABO 013.24.98.472 t.n.v R.K. Parochie St. Martinuskerk, Medemblik.
Misintentie opgeven : secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl (uiterlijk vrijdagochtend)